Вести од индустријата

  • Електрични куќишта: NEMA 4 Vs.NEMA 4X

    За да се обезбеди заштита од потенцијални опасности како што се човечки контакт и лоши временски услови, електричните кола и поврзаната опрема како што се електричните прекинувачи обично се поставуваат во куќишта.Но, бидејќи некои ситуации бараат повисоки нивоа на заштита од другите ...
    Прочитај повеќе
  • Забелешки за кутијата за дистрибуција

    1. Системот за дистрибуција на електрична енергија за изградба треба да биде опремен со главна дистрибутивна кутија, дистрибутивна електрична кутија и прекинувачка кутија и да биде оценет по редослед „вкупно-подотворен“ и да формира „дистрибуција на три нивоа“ Мод.2. Локацијата за инсталација на ...
    Прочитај повеќе